Podziękowanie za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków

30 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu odbyło się Walne Zebranie Członków. W toku obrad, na wniosek jednego z członków, dokonano zmiany Porządku obrad poprzez dodanie uchwały nr 09/2020. Wszystkie podjęte uchwały wraz z załącznikami oraz protokół ze spotkania są dostępne w biurze Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy za przybycie!

Przeczytaj także