Podsumowanie naborów 04/2020, 05/2020

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy nabory wniosków nr 04/2020 oraz 05/2020 .

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 04/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych wpłynęły 3 wnioski.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 05/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących wpłynął 1 wniosek.

Przeczytaj także