Międzynarodowy projekt współpracy

Z radością informujemy, że w dniu 29.07.2020 r. w Szczecinie została podpisana umowa na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn.: „Marka turystyczna - sieć Ekomuzea”. Kluczowym zadaniem operacji będzie korzystanie z zasobów przyrodniczych, geograficznych, kulinarnych i kulturowych Partnerów. W ramach projektu zaplanowano wiele zadań, m.in. utworzenie mobilnej aplikacji turystycznej oraz wizyty studyjne po powstałych ekomuzeach.

Uczestnikami projektu jest sześć LGD:

  • Stowarzyszenie Lider Pojezierza – pełniący funkcję lidera projektu,
  • Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
  • Zielona Dolina Odry i Warty,
  • Lokalna Grupa Działania Zielone Światło
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
  • Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumuni.

Całkowita wartość operacji po stronie polskich partnerów wynosi 1 182 500,00 zł, z czego udział naszej LGD opiewa na kwotę 455 300,00 zł. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące.

Z ogromnym entuzjazmem przystępujemy do realizacji projektu i zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w pierwsze zadanie jakim będzie inwentaryzacja walorów turystycznych naszego obszaru. Już wkrótce opublikujemy więcej informacji na naszej stronie.

„Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania”.