Zarządzenie Dyrektora Biura LGD dot. świadczenia usług doradczych w czasie epidemii COVID-19

 
Na podstawie Regulaminu biura LGD oraz Regulaminu świadczenia usług doradczych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywowołanych nimi sytuacji kryzysowych publikujemy Zarządzenie Dyrektora Biura LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" z dnia 7 września 2020r.