Umowa na realizację projektu grantowego podpisana!

Dnia 7.10.2020r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pomiędzy Stowarzyszeniem LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" a Zarządem Województwa Śląskiego.

W ramach realizacji projektu w przyszłym roku będą realizowane zadania:

1. Gmina Zbrosławice - Warsztaty- Aktywizacja dzieci i młodzieży w terenu Gminy Zbrosławice.

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowsi "Aktywni Wielowieś" - Warsztaty tradycji i kultury w Gminie Wielowieś oraz wydanie publikacji na ten temat "Rozważania o historii gminy Wielowieś".

3. Stowarzyszenie Nasze Kalety - Spartakiada wiedzy i sportu pod hasłem "Im dalej w las tym więcej wiedzy".

4. Regionalne Ognisko Historyczne "ROH" - Akcja-integracja.

5. Stowarzyszenie "Góra Jerzego" w Miasteczku Śląskim - Spoiwo. Zbudowanie zespołu przedstawicieli środowisk gminy oraz organizacja Półmaratonu Miasteczkowskich Lasów.

6. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno - Gminny Turniej Sołectw.

7. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń w Województwie Śląskim - Festiwal tradycyjnych zawodów i gwary śląskiej.

8. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej - Pobudzenie i wzrost intergacji mieszkańców Gminy Toszek poprzez organizację Toszeckiego Jarmarku Jakubowego.

9. Stowarzyszenie "Przyjaciół Schöllkrippen" - Organizacja wydarzenia kulturalnego na obszarze Gminy Kochanowice.