Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w formie on-line

21 października br. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szkolenie odbyło się w formie webinarium za pomocą strony clickmeeting. W szkoleniu brały udział 32 osoby.

Dziękujemy za udział!

Informujemy, że przyjmowanie wniosków w ramach naboru 06/2020 trwa do 29 października do godz. 15.00!

Prezentacja