Dziękujemy za udział w wydarzeniu on-line "Poznaj III sektor Leśnej Krainy Górnego Śląska"

  

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym z obszaru LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska", które wzięły udział w naszym wydarzeniu on-line pn. "Poznaj III sektor Leśnej Krainy Górnego Śląska".

Podczas wydarzenia przedstawiciele OWES SWR- Pani Anna Miczka-Klosa i Małgorzata Jabłońska zaprezentowały ofertę wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz dotacyjnego dla organizacji pozarządowych. Następnie każdy z uczestników mógł opowiedzieć o tym czym zajmuje się reprezentowana przez niego organizacja. Podsumowaniem naszego spotkania była dyskusja na temat bieżącego roku, planów na rok 2021 i przyszłych działań organizacji.

 

prezentacja Leśna Kraina Górnego Śląska

prezentacja OWES