Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 06/2020

Dnia 22 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 06/2020 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 06/2020 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 22.12.2020r.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 19.01.2021r.

 

Nabór 06/2020 - P. 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

 

Lista operacji wybranych po protestach