Podsumowanie naboru 07/2020

W dniu 12.01.2021r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 07/2020.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 07/2020 z zakresu tematycznego P. 2.1.1.: Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęły 2 wnioski.