Podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn. "Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych"!

 

Z radością informujemy, że w dniu 14.01.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląska podpisaliśmy wspólnie z naszym partnerem LGD "Brynica to nie granica" umowę o przyznaniu pomocy na realizacji operacji pn. "Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych", realizowanego w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu głównym zadaniem będzie opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych dla obszarów LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" i LGD "Brynica to nie granica".

Całkowita wartość operacji wynosi 77 984,00 zł.