Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji sieci tras rowerowych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica” zapraszają do złożenia oferty cenowej w ramach realizacji operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe