Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 07/2020

 
Dnia 4 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru 07/2020 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 07/2020 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 04.02.2021 r.

Nabór 07/2020- P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej:

    Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

    Lista operacji wybranych