Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2021/OW oraz 02/2021/OW

 
Dnia 10 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów na operacje własne nr 01/2021/OW oraz 02/2021/OW oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów na operacje własne nr 01/2021/OW oraz 02/2021/OW wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 10.03.2021r.

Nabór 01/2021/OW - P.3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej.:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Nabór 02/2021/OW - P.3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej. :

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych