UWAGA! Konkurs "Marka Lokalna"!

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska",

Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica”

oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

w ramach projektu współpracy "Marka Lokalna na BIS", ogłaszają:

KONKURS "MARKA LOKALNA"

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru trzech Lokalnych Grup Działania: "Leśna Kraina Górnego Śląska”, "Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:

  1. produkt spożywczy,
  2. sztuka/rękodzieło,
  3. produkt użytkowy/rzemiosło,
  4. produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie "Marka Lokalna” mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica” oraz Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu "Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:

- Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym "Marka Lokalna”,

- Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,

- Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,

- Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,

- Prezentacja i promocja podczas "Jarmarku Marki Lokalnej”, XII Targów Produktów Regionalnych
w Zakopanem oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 30.04.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).

 

UWAGA! Wypełniony formularz zgłoszeniowy można także przesłać na maila:
- Obszar LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”- biuro@lesnakrainalgd.pl
- Obszar LGD "Brynica to nie granica”- lgd@lgd-brynica.pl
- Obszar LGD "Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”- lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu "Marka Lokalna” dostępny na stronach internetowych:

- www.lesnakrainalgd.pl

- www.lgd-brynica.pl

- www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Do pobrania:

Regulamin Konkursu "Marka Lokalna” z załącznikami

Opis kategorii

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy [obowiązujący]