Konkurs na Miejsca warte odwiedzenia na terenie Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”

  

 

Konkurs na Miejsca warte odwiedzenia na terenie Stowarzyszenia

 LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

w ramach realizowanego międzynarodowego projektu współpracy

"Marka Turystyczna – sieć Ekomuzea"

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich mieszkańców z obszaru LGD

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi drukami należy przesłać elektronicznie na adres mailowy:

biuro@lesnakrainalgd.pl lub m.morcinek@lesnakrainalgd.pl

w terminie do 09.04.2021 r.(decyduje data wpływu)

AKTUALIZACJA
Informujemy, że w związku z okresem świątecznym wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu pn. "Miejsca warte odwiedzenie na terenie Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska""
do dnia 16 kwietnia br.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.04.2021 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Nagrody dla laureatów: 300 zł. w formie karty podarunkowej do sklepu z akcesoriami turystycznymi i sportowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu wraz z załącznikami do pobrania dostępny na stronie www.lesnakrainalgd.pl.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 (Oświadczenie RODO)

Karta zgłoszenia

Operacja pn.: "Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.