Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku w GOK Wieszowa (ul. Bytomska 154, 42-674 Wieszowa), I termin godz. 14:00, II termin godz. 14:15.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do wykonywania swoich uprawnień osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa).

Z uwagi na COVID-19 zobowiązuje się wszystkich uczestników zebrania do stosowania się do ustalonych zasad bezpieczeństwa w tym:

  • korzystania z maseczek podczas obrad;
  • zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami;
  • odkażania rąk na wejściu.

Ankieta COVID

Poniżej porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Porządek obrad

Uchwała 01/2021

Uchwała 02/2021

Uchwała 03/2021

Uchwała 04/2021

Uchwała 05/2021

Uchwała 06/2021

Uchwała 07/2021

Uchwała 08/2021

Uchwała 09/2021

Załącznik do uchwały nr 05/2021

Załącznik do uchwały nr 06/2021

Załącznik do uchwały nr 07/2021

Załącznik do uchwały nr 08/2021

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał 01/2021, 02/2021 i 04/2021 z uwagi na zawarty w nich zakres danych dostępne są do wglądu w Biurze LGD.