Nabór na stanowisko pracy: Koordynator projektu współpracy Marka Lokalna na BIS (MLBIS)

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Koordynator projektu współpracy Marka Lokalna na BIS (MLBIS).

Termin składania ofert: do 24 czerwca 2021r. (czwartek), godz. 16.00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych