Wyniki konkursu na Produkt Lokalny w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Marka Turystyczna – sieć Ekomuzea”