Spotkanie sieci współpracy SILESIAN LEADER NETWORK w Brynicy

W dniach 11-12 października br. przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” uczestniczyli w spotkaniu sieci współpracy SILESIAN LEADER NETWORK (SLN) na terenie funkcjonowania LGD „Brynica to nie granica”.

Pierwszy dzień rozpoczął się wystąpieniem Pana Witolda Magryś dyrektora biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Głos zabrali również m.in.: przewodniczący zarządu LGD „Brynica to nie granica”, koordynator Sieci Silesian Leader Network, prezes Polskiej Sieci LGD,  pełnomocnik marszałka ds. polityki rowerowej Piotr Kalisz oraz Prezes Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Głównym tematem rozmów były trasy rowerowe na obszarze 5 LGD-ów. Później odbyło się spotkanie z Panem Zdzisławem Banasiem Burmistrzem Gminy Siewierz. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić wraz z przewodnikiem ruiny Zamku Biskupiego (Laureat konkursu Marka Lokalna). Kolejnym punktem było poznawanie lokalnej przedsiębiorczości, czyli wizyta w Inkubatorze - Tłoczni na Jurze u Mazurkiewiczów w Żelisławicach (beneficjent LGD, Laureat konkursu Marka Lokalna) oraz w MarinaSurf Marcin Sokołowski w Przeczycach (Beneficjent LGD, Laureat konkursu Marka Lokalna). Zwieńczeniem dnia była kolacja połączona z sieciowaniem, istotnym elementem działań metody LEADER.

Kolejny dzień spotkania SLN uczestnicy rozpoczęli od pokazu kowalstwa w Woźnikach. Gospodarz, Pan Piotr Farbowski (Beneficjent LGD, Laureat konkursu Marka Lokalna), przedstawił realia prowadzenia kuźni oraz tworzącego się skansenu kowalstwa. Stamtąd goście udali się do Inkubatora Przetwórstwa - Gospodarstwa Agroturystycznego PLICZKO w Woźnikach (Beneficjent, Laureat dwóch konkursów Marka Lokalna). Kolejnym beneficjentem LGD na trasie uczestników był Pałac Kawalera w Świerklańcu oraz restauracja MONAMI w Tuliszowie nad jeziorem przeczyckim.

Wszystkim spotkaniom towarzyszyła myśl przewodnia metody LEADER, w której to lokalni mieszkańcy są najlepszymi ekspertami w dziedzinie kierowania rozwojem ich terytorium. Takie spotkania pozwalają poznać lokalną społeczność, przedsiębiorczość oraz wspólnie określić ścieżki rozwoju naszego obszaru tak, aby były one zgodne z lokalnymi oczekiwaniami i potrzebami.