Nabór uczestników do projektu "Akademia promocji Leader-Ty"- zmieniony termin i warunki dostępowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizuje projekt  „Akademia promocji Leader - TY”. Partnerami projektu są: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

W ramach projektu przewidziano m.in. wyjazd do naszego partnera na Litwę. Z uwagi na zmianę rozporządzeń dotyczących obostrzeń pandemicznych w tamtym kraju, zmieniły się warunki uczestnictwa w projekcie „Akademia promocji Leader - TY”.

Posiadanie aktualnego Unijnego Certyfikatu COVID-19 nie jest już zatem konieczne. Zgodnie z informacjami na stronie www.gov.pl: „Podróżni przyjeżdżający na Litwę z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Polski (..) są zwolnieni z wymogu posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19, samoizolacji oraz wypełnienia ankiety Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC). Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych, niezaszczepionych, jak i ozdrowieńców.”

W związku z tym, że przepisy w tym zakresie często się zmieniają prosimy, aby mieć na uwadze konieczność przedstawienia negatywnego testu PCR przed wyjazdem. Takie zmiany diametralnie wpływają na potencjalną ilość chętnych udziału w projekcie, dlatego wydłużamy okres naboru do dnia 15.04.2022 r.

 

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane informacje.

Poszukujemy uczestników projektu:

 • osób młodych ( 18-29 lat);
 • posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i w rozwój obszarów wiejskich oraz w działalność społeczną lub biznesową;
 • posiadających miejsce zamieszkania na obszarze LGD;
 • którzy zobowiążą się do zrobienia testu PCR, przed każdym wyjazdem grupowym (koszty ponosi organizator).

Czas trwania projektu: od marca 2022 do maja 2023 r.

Dla Uczestników oferujemy:

 • warsztaty na obszarach każdej LGD, zajęcia związane z przedsiębiorczością,  umiejętność wykorzystania zasobów lokalnych, prawo i przepisy UE oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęcia w zakresie umiejętności finansowania projektów unijnych, warsztaty obsługi programów komputerowych;
 • udział w tworzeniu aplikacji Akademii oraz jej modyfikacji.

W ramach projektu planujemy atrakcje:

 • warsztaty kowalstwa artystycznego w Kuźni Zoriabresk w Koszęcinie,
 • warsztaty tradycyjnej kuchni śląskiej z poczęstunkiem w Karczmie w Koszwicach,
 • wyjazd do Litewskiego Partnera projektu: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė- Litwa, przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie - koszty pokrywa organizator wyjazdu,
 • zwiedzanie i próbowanie produktów lokalnych,
 • zwiedzanie Zamku w Toszku i wiele innych.

Proces rekrutacji uczestników prowadzi biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin, mail: biuro@lesnakrainalgd.pl.

Zgłoszenia kart wraz z wymaganymi załącznikami (o których mowa w regulaminie) można dokonywać w terminie od 14.02.2022 r. do 15.04.2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres LGD, a także mailowo na  biuro@lesnakrainalgd.pl (podpisane skany). W przypadku zgłoszeń wysłanych mailowo należy obowiązkowo dostarczyć oryginał dokumentów pocztą do 7 dni od daty zgłoszenia (liczy się data wpływu do LGD). Niedostarczenie oryginału w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Osoba do kontaktu: Magdalena Morcinek tel.: 731 703 031. Decyduje data zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem i pobieraniem kart zgłoszeniowych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia promocji Leader - Ty”

Zał. nr 1 do regulaminu

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie „ Akademia promocji Leader – TY”