Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 01/2022 i 02/2022

 
Dnia 26 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 01/2022 i 02/2022 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr 01/2022 i  02/2022 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 26.05.2022 r.

Nabór 01/2022- P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej:

    Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

    Lista operacji wybranych

Nabór 02/2022- P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących:

    Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

    Lista operacji wybranych