Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku w Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” (ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek), I termin godz. 14:00, II termin godz. 14:15.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do wykonywania swoich uprawnień osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa).

Poniżej porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Porządek obrad

Uchwała 01/2022

Uchwała 02/2022

Uchwała 03/2022

Uchwała 04/2022

Uchwała 05/2022

Uchwała 06/2022

Uchwała 07/2022

Uchwała 08/2022

Uchwała 09/2022

Uchwała 10/2022

Załącznik do uchwały nr 05/2022

Załącznik do uchwały nr 06/2022

Załącznik do uchwały nr 07/2022

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał 01/2022, 02/2022 i 04/2022 z uwagi na zawarty w nich zakres danych dostępne są do wglądu w Biurze LGD.