Umowa na wsparcie przygotowawcze zawarta!

Z radością informujemy, że 13.05.2022 r. podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW 2014-2020.

Prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 ruszyły pełną parą! Już wkrótce na naszej stronie znajdzie się nowa zakładka poświęcona tym działaniom. Na przełomie sierpnia i września br. odwiedzimy każdą z naszych 16 gmin, aby przeprowadzić spotkania konsultacyjne, które zostaną poświęcone analizie  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Na spotkania już teraz serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego!

Harmonogram spotkań