Podziękowanie za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków

22 czerwca 2022 roku w Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto sprawozdania, zatwierdzono aktualizacje dokumentów strategicznych, ale także dokonano wyboru składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję. Zarząd pozostał niemal w tym samym składzie z tym, że obecnie w jego szeregach zasiada Pani Joanna Rosikoń z gminy Toszek (w zamian za Panią Izabelę Spyrkę, której raz jeszcze serdecznie dziękujemy za dotychczasowy wkład i poświęcony czas). Prezesem LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" pozostaje w dalszym ciągu Pan Piotr Leksy, który nieustannie czuwa nad niekończącymi się projektami i wyzwaniami podejmowanymi na naszym obszarze. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian.

W trakcie spotkania zebrani mogli przekonać się jak dużo projektów realizujemy, mianowicie:
- "Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea"- projekt wspólnie realizowany przez 5 LGD w kraju i partnera zagranicznego z Rumunii mający na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na produktach, usługach, inicjatywach i przedsięwzięciach poprzez stworzenie sieci ekomuzeów; obecni mogli rozsmakować się w specjałach rumuńskiej kuchni,
- "Marka Lokalna" (dwie edycje)- w ramach której promujemy lokalnych twórców, artystów, przedsiębiorców; na spotkaniu była możliwość degustacji specjałów podwójnego laureata konkursu jakim było "Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo Kornelia Bieniek - Kiełbasa", a także podziwiania obiektu związanego z kulturą jak właśnie Zamek w Toszku,
- "Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności" (w skrócie TRASA)-nowo rozpoczęty projekt mający na celu oznakowanie szlaków rowerowych i promowanie turystyki rowerowej; na spotkaniu miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi oraz testowanie zakupionych w ramach operacji rowerów,
- "Siła III Sektora Leśnek Krainy Górnego Śląska"- operacja polegająca na sieciowaniu III sektora z obszaru LGD i zachęcania do tworzenia własnych inicjatyw,
- "Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska"- w ramach tej operacji przeprowadzono konkurs na zgłaszanie tekstów lokalnych legend wraz z pracą plastyczną na ten temat, w ramach projektu powstały m.in. publikacja, kolorowanka, audiobooki, a zgłoszone prace dzieci podlegały promocji,
- "Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska"- w ramach tej operacji przeprowadzono konkurs na zgłaszanie tekstów przepisów lokalnej kuchni, wkrótce powstaną również nagrania z przygotowania potraw i publikacja; na miejscu można było spróbować poczęstunku przygotowanego przez laureata konkursu, czyli Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żernicy (dziękujemy im za zaangażowanie).
Powyżej przedstawione projekty to jednak nie wszystkie działania naszego Stowarzyszenia, a w planach już mamy kolejne.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zachęcamy do dalszej współpracy!