Spotkanie kończące "Warsztaty- Stwórzmy razem nową LSR"

Wczoraj w Pawonkowie odbyło się ostatnie spotkanie z serii "Warsztaty- Stwórzmy razem nową LSR", które zakończyło intensywny i owocny czas konsultacji w gminach. Dziękujemy przedstawicielom sektora społecznego, gospodarczego i publicznego na przybycie oraz wspólną pracę nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027!

Jeśli przegapiliście swoją szansę na udział w "Warsztatach- Stwórzmy razem nową LSR", wciąż możecie wyrazić swoją opinię wypełniając

Ankietę- potrzeby i oczekiwania lokalnej społecności wobec LGD w nowym okresie programowania