Cykl spotkań konsultacyjnych przeprowadzony!

Na przełomie sierpnia i września br. odwiedziliśmy każdą z naszych 16 gmin, aby przeprowadzić spotkania konsultacyjne, które zostały poświęcone analizie  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru. Uczestnicy spotkań wypowiedzieli się w sprawie preferowanych celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz przekazali nam swoje pomysły na projekty z uwzględnieniem: innowacyjności, cyfryzacji, troski o klimat i środowisko, zmian demograficznych oraz partnerstw.  W spotkaniach łącznie wzięło udział blisko 200 osób, reprezentantów sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywność w dyskusji oraz wypełnienie ankiety wspierającej przygotowanie LSR. Państwa uwagi, pomysły i sugestie stanowią cenny wkład do przygotowania głównych założeń dokumentu strategicznego.