Ankieta ewaluacyjna do wypełniania!

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z naszego obszaru do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Powinna ona zostać wypełniona przez osobę/ podmiot, który ma miejsce zamieszkania/ siedzibę na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami/ przedstawicielami organizacji pozarządowych/ lokalnych środowisk gospodarczych/ instytucji publicznych/ środowisk edukacyjnych/ środowisk kulturalnych lub innych podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy.

Na ich podstawie dokonamy oceny już zrealizowanych działań oraz wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.


Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi będą zbierane do 17 listopada br. Z góry dziękujemy za pomoc!

Ankieta ewaluacyjna