Podsumowanie naboru 03/2022 i 04/2022

 

W dniu 16.11.2022 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 03/2022 i 04/2022.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 03/2022 z zakresu tematycznego P.1.1.2.: Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęły 34 wnioski (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 04/2022 z zakresu tematycznego P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej wpłynęły 4 wnioski.