Ankiety ewaluacyjne dotyczące LGD

 
Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin położonych w obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania LGD w 2022 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Obie ankiety są anonimowe, w celu ich wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej nazwy formularzy. Odpowiedzi będą zbierane do 27 stycznia. Z góry dziękujemy za zaangażowanie!

ANKIETA  SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI ON-GOING

Ankieta oceniająca funkcjonowanie Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" w 2022 roku