Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

Zapraszamy do udziału w Warsztacie analitycznym na temat realizacji LSR i działań LGD w 2022 r., który odbędzie się 16 lutego br. o godz. 11:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach (ul. Oświęcimska 2a, 42-674 Zbrosławice). Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej. Chętnych do udziału w warsztacie- w tym Członków Stowarzyszenia, Beneficjentów- prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 9 lutego 2023 r.