Materiały-Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

W związku z udziałem w Warsztacie analitycznym na temat realizacji LSR i działań LGD w 2022r., który odbędzie się 16 lutego br. o godz. 11:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2a, 42-674 Zbrosławice poniżej zamieszczamy materiały na warsztat.

Materiały cz. I                      Materiały cz. II

Materiały cz. III                     Materiały cz. IV