Dziękujemy za udział w warsztacie analitycznym!

W dniu 16 lutego 2023r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w 2022 roku. W warsztacie udział wzięli pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, koordynatorzy gminni, beneficjenci naszych środków, członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele LGD "Brynica to nie granica” oraz reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Uczestnicy warsztatu pracowali nad wspólnymi ustaleniami dotyczącymi koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR. Owocne rezultaty kreatywnego myślenia i wymiany opinii zostaną przedstawione w raporcie z warsztatu, natomiast wypracowane propozycje dotyczące dokumentów Stowarzyszenia wkrótce zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej.

Wszystkim uczestnikom warsztatu serdecznie dziękujemy za przybycie i okazane zaangażowanie!