Dołącz do Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania zapraszamy reprezentantów wszystkich sektorów: społeczny, gospodarczy i publiczny z wszystkich gmin obszaru LGD do aktywnego udziału w pracach Zespołu ds. LSR.

Celem działalności zespołu jest opiniowanie i konsultowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 poprzez:

  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w czasie opracowywania LSR,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością,
  • aktywizowanie lokalnych społeczności do udziału w procesie tworzenia LSR,
  • inicjowanie aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu prosimy o przesłanie zgłoszenia przez FORMULARZ.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Centrum Marki Lokalnej, Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.

W Zespole powinni znaleźć się przedstawiciele każdej z gmin objętych LSR.