Diagnoza obszaru LGD

 

Szanowni Państwo w związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 postanowiliśmy opracować dla Was Diagnozę obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Zobaczcie jak przedstawiany jest teren naszych 16 gmin według danych statystycznych, dokumentów strategicznych obszaru i dokonanych analiz!

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”- Diagnoza obszaru na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju