Poszukujemy lokalnych marek!

  

Widząc jak dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy "Stwórzmy Razem Markę Lokalną" oraz "Marka Lokalna na BIS" na stałe wprowadziliśmy certyfikowanie produktów i usług znakiem MARKA LOKALNA, chodzi o usługi oraz produkty wysokiej jakości, nierozerwalnie związane ze swoim miejscem pochodzenia.

Do udziału w certyfikowaniu mogą przystąpić osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska": Ciasna, Herby, Pawonków, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Tworóg, Kalety, Miasteczko Śląskie, Zbrosławice, Wielowieś, Toszek, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice.

Dążymy do tego, aby przyznawany przez nas Znak był gwarantem lokalności i wysokiej jakości produktów i usług. Dlatego też nadajemy go na okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata, jeśli producent/usługodawca będzie dbał o jakość swojej oferty.

Wszystkie informacje o tym w jaki sposób można uzyskać Znak Marki Lokalnej znajdują się w zakładce MARKA LOKALNA.

Zapraszamy do składania wniosków do końca maja!