Wyniki zapytania ofertowego na kompleksowe wykonanie 3 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów w gminach: Ciasna, Pawonków, Koszęcin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” informuje, że w zwiąku z zapytaniem ofetowym na „Budowę 3 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów, na obszarze trzech gmin: Koszęcin, Ciasna, Pawonków zgodnie z dokumentacją projektową" dokonano wyboru Wykonawcy, którym została Firma ADAGON z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Opiełki 14.

Protokół wyboru oferty