Rekrutacja uczestników do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej

 

Zarząd LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza nabór uczestników wizyty studyjnej na Maderę.

 

Wizyta studyjna przeznaczona jest dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na obszarze Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Uczestnikiem wizyty studyjnej może być osoba pełnoletnia, która spełnia poniższe warunki: 

    1. jest mieszkańcem gminy wchodzącej w skład Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” tj. obszar gminy: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.
    2. jest członkiem/działaczem/wolontariuszem organizacji pozarządowej działającej na obszarze LGD.

Zgłoszenia należy złożyć do 05.04.2024r. do godz. 14.00:

- osobiście w biurze LGD przy ul. Szkolnej 13 w Koszęcinie, lub

- za pośrednictwem poczty na adres biura LGD (ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin) - decyduje data wpływu do biura LGD lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lesnakrainalgd.pl - podpisany skan lub formularz podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,

 

Liczba miejsc ograniczona.

Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w wizycie studyjnej podejmie komisja powołana przez organizatora.

Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika do wyjazdu zostanie przekazana w dniu 08.04.2024r.

 

 

Uczestnik wizyty studyjnej zobowiązany będzie do poniesienia kosztu w wysokości 692,35 zł, co stanowi 10% kosztów organizacji wizyty studyjnej, przelewem na konto organizatora w terminie do 12.04.2024r.

 

 

 

 

PLAN WIZYTY

REGULAMIN WIZYTY STUDYJNEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PDF

/public_content/uploads/pulpit/ZGŁOSZENIE_WIZYTA_STUDYJNA_NA_MA.doc