Konkurs Kołem po Leśnej

       

Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły podstawowe z 16 gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Toszek, Tworóg, Sośnicowice, Wielowieś, Zbrosławice do wzięcia udziału w konkursie "Kołem po Leśnej" organizowanym przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Do nagrania jest 2 minutowy filmik promujący jazdę na rowerze. Każda szkoła może złożyć tylko jedno zgłoszenie z filmikiem.

Termin skłdania formularzy zgłoszeniowych wraz z załączonymi filmikami upływa  w dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 16:00. Możliwość składania: osobiście do biura LGD, mailowo na adres: biuro@lesnakrainalgd.pl lub wysłać pocztą na adres: ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin (liczy się data wpływu do biura). 

Nagrody dla 3 szkół, których filmy zostaną najlepiej ocenione, min. warsztaty z Marcinem Kozłem - specjalistą z zakresu turystyki rowerowej, gadżety dla uczestników warsztatów oraz dla 3 nauczycieli/pracowników szkoły z 3 zwycięzkich szkół - kurs instruktora turystyki rowerowej

Szczegółowe zapisy zawiera regulamin konkursu Kołem po Leśnej.

/public_content/uploads/REGULAMIN_KONKURSU_Kołem_po_Leśn.pdf

/public_content/uploads/formularz_zgłoszeniowy_Kołem_po_.pdf