Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

   

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" informuje, iż w wyniku zakończonej rekuratacji na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji wybrano kandydaturę Pana Rafała Maroń.

Kandydat na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kompetencje na to stanowisko.