Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

   

Zarząd LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku w Restauracji Leśna Perła (ul. Leśna 1, 44-160 Rudziniec), I termin godz. 16:00, II termin godz. 16:15. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do wykonywania swoich uprawnień osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa).

Wzór pełnomocnictwa

Poniżej porządek obrad wraz z projektami uchwał:

Porządek obrad

 

(Lista uchwał i załączników):

Uchwała 1/2024

Uchwała 2/2024

Uchwała 3/2024

Uchwała 4/2024

Uchwała 5/2024

Uchwała 6/2024

Uchwała 7/2024

Uchwała 8/2024

Uchwała 9/2024

Uchwała 10/2024

Uchwała 11/2024

Uchwała 12/2024

Uchwała 13/2024

Sprawozdania stanowiące załączniki do uchwał 01/2024, 02/2024 i 04/2024 z uwagi na zawarty w nich zakres danych dostępne są do wglądu w Biurze LGD.

Załącznik do uchwały nr 11/2024 i załącznik nr 1 do Regulaminu Rady

Załącznik do uchwały nr 10/2024 i załączniki

Załącznik do uchwały nr 9/2024

Załącznik do uchwały nr 8/2024

Załącznik do uchwały nr 7/2024 i załączniki

Załącznik do uchwały nr 6/2024

Załącznik do uchwały nr 5/2024