Podziękowania za udział w Walnym Zebraniu Członków

     

26 czerwca 2024 r. w Restauracji Leśna Perła w Gminie Rudziniec odbyło się Walne Zebranie Członków, które poprowadził Wójt Gminy Rudziniec Pan Łukasz Pierończyk, podczas którego:

- Zatwierdzono sprawozdania z działalności i finansowe za 2023 rok,

- Udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

- Zatwierdzono uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

- Zatwierdzono kryteria wyboru operacji i procedur oceny.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie w działalność LGD!