Harmonogram naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na realizację operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Harmonogram