Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 4 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 6 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 8 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 10 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 11 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 12 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Aneks nr 13 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 6 do umowy

Załącznik nr 7 do umowy

Załącznik nr 8 do umowy

Załącznik nr 9 do umowy

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 30.06.2023r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 31.12.2022r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 30.06.2022r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 31.12.2021r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 30.06.2021r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 31.12.2020r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 30.06.2020r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 31.12.2019r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 30.06.2019r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 31.12.2018r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 30.06.2018r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 31.12.2017r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 30.04.2017r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji - 31.12.2016r.

Zestawienie rzeczowo-finansowe z zrealizowanych przez LGD operacji