Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia w zakresie podniesienia kompetencji w social media oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych.

Szkolenie organizowane będzie w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” operacji „Lider Medialny” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty