Konkurs na logo i hasło promocyjne międzynarodowego projektu współpracy "Marka turystyczna- sieć Ekomuzeów"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

KONKURS NA LOGO I HASŁO PROMUJĄCE PROJEKT

w ramach realizowanego międzynarodowego projektu współpracy

"Marka turystyczna- sieć Ekomuzeów”

Prace konkursowe z dopiskiem "Konkurs na logo i hasło projektu współpracy”  wraz
z wypełnionym drukiem Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska”
ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin

w terminie do dnia: 31 marca 2020 r.
(decyduje data wpływu przesyłek do Biura LGD)

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia: 12 maja 2020 r.
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych partnerów projektu.

Nagrody dla laureatów: 500 zł w formie karty podarunkowej

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza”,

Stowarzyszenie "WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,

Asociatia GAL Tara Gugulanilor,

Zielona Dolina Odry i Warty,

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska".

 

Koncepcja utworzenia Ekomuzeum i sieci tych ekomuzeów w ramach projektu współpracy narodziła się już w 2018 r. podczas realizacji międzynarodowych projektów współpracy i spotkania LGD w Kielcach w 2018 roku oraz podczas projektu realizowanego w ramach KSOW przez jednego z partnerów niniejszej umowy partnerskiej, którego celem był wyjazd studyjny do Ekomuzeum Doliny Noteci.

"Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania"

Wraz z partnerami ustaliliśmy, że utworzymy Sieć Ekomuzeów, które będzie zrzeszało atrakcje turystyczne i kulinarne oddziaływujące na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Sieci Ekomuzeów są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Partnerów Projektu.

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Oświadczenie o udziale w konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac komisji konkursowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych RODO