Prezentacja - "duże projekty"

Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać ze środków unijnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".

Regulamin świadczenia usług doraczych przez biuro LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Załącznik nr1A Ewidencja udzielonego doradztwa

Załącznik nr1B do Ewidencji udzielonego doradztwa

Załącznik nr2 Karta doradztwa