Na tej stronie publikujemy dokumenty niezbędne potencjalnym wnioskodawcom podczas przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska”:

  1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)- aktualizacja maj 2020r.
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - aktualizacja maj 2020r.

oraz dokumenty, które pozwolą zapoznać się z procedurą oceny i wyboru wniosków stosowaną przez Radę LGD

  1. Regulamin Rady
  2. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR- aktualizacja maj 2020r.

 

Wzory dokumentów dla Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które obowiązują od 16 października 2017 r. znajdują sie na stronie internetowej ARiMR.