Konferencja pn. "Festiwal Przedsiębiorczości"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ma zaszczyt zaprosić na konferencję pn. „Festiwal Przedsiębiorczości”. Konferencja odbędzie się 19 listopada 2019 r.  o godzinie 11:00 w Karczmie „Koszwice” przy ul. Polnej 1 w Koszwicach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na poniższym plakacie i na naszym profilu facebook.

 

 

 

Dowiedz się więcej

Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 18 listopada br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 18 listopada br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Podsumowanie naboru 03/2019

W dniu 14 października 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków nr 03/2019.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 03/2019 z zakresu tematycznego: P. 1.1.1: Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 13 wniosków.