Konsultacje społeczne dot. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 20 maja br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Konsultacje społeczne dot. Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Poddajemy pod konsultacje społeczne projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Ewentualne uwagi do proponowanych zmian prosimy składać w terminie do 20 maja br. drogą elektroniczną (biuro@lesnakrainalgd.pl).

Projekt zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji

"Inteligentne obszary wiejskie" Smart Rural 21 project

Trwa nabór do udziału w projekcie "Inteligentne obszary wiejskie” Smart Rural 21 Project. Celem dwuipółletniego projektu, koordynowanego przez grupę E40 i wspieranego przez DG AGRI Komisji Europejskiej, jest promowanie oraz inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych podejść i strategii w całej Europie, jak również wyciągnięcie wniosków a także wspieranie przyszłych interwencji WPR w tym obszarze.

Dowiedz się więcej

Ankieta dotycząca problemów Beneficjentów w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo- Beneficjenci środków pozyskanych za pośrednictwem LGD z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej- prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na zidentyfikowanie obecnych problemów Beneficjentów w związku z panującą epidemią koronawirusa.
Wyniki ankiety posłużą nam do skonsultowania związanych z tą sytuacją  problemów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i wypracowanie w miarę możliwości odpowiedzi na najważniejsze pytania. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta

Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że dnia 6 marca 2020 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2020/G, 02/2020, 03/2020 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.