RLKS po 2020 roku

21 lutego 2020 r. w biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Zarządu oraz część członków Rady LGD wraz z pracownikami Biura zastanawiali się nad przyszłością RLKS- czyli możliwością zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w nowej perspektywnie 2021-2027.

Dowiedz się więcej

Dziękujemy za udział w warsztacie analitycznym!

W dniu 18 lutego 2020r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD w 2019 roku. W warsztacie udział wzięli pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD, koordynatorzy gminni, beneficjenci naszych środków, członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele LGD „Brynica to nie granica”. Swoją obecnością zaszczycił nas również Kierownik Referatu wdrażania PROW w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego Pan Bartosz Góra.

Dowiedz się więcej

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się interdyscyplinarne spotkanie poświęcone wielofunduszowej formule instrumentu terytorialnego pn. RLKS „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”. W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża oraz członkowie Zarządu Województwa, Izabela Domogała i Beata Białowąs. Gośćmi spotkania byli m.in. przedstawiciele województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy przedstawili doświadczenia związane z wdrażaniem RLKS w swoich regionach.

Dowiedz się więcej

Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

Zapraszamy do udziału w Warsztacie analitycznym na temat realizacji LSR i działań LGD w 2019r., który odbędzie się 18 lutego br. o godz. 11:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej. Chętnych do udziału w warsztacie- w tym Członków Stowarzyszenia, Beneficjentów- prosimy o wysłanie informacji na e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl do dnia 3 lutego 2020r.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naborów 01/2020/G, 02/2020, 03/2020

W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 01/2020/G, 02/2020 oraz 03/2020 .

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 01/2020/G z zakresu tematycznego: P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej wpłynęło 11 wniosków (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 02/2020 z zakresu tematycznego: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęły 3 wnioski.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 03/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących wpłynęły 2 wnioski.

Ankiety ewaluacyjne dotyczące LGD

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania LGD w 2019 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Obie ankiety są anonimowe, w celu ich wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej nazwy formularzy. Odpowiedzi będą zbierane do 29 stycznia. Z góry dziękujemy za zaangażowanie!

ANKIETA  SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI ON-GOING

Ankieta oceniająca funkcjonowanie Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" w 2019 roku

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w Ciasnej

19 grudnia br. w Urzędzie Gminy Ciasna odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: P. 2.1.1. Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących, w którym uczestniczyło około 10 osób.

Dziękujemy za udział!

Dowiedz się więcej

Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Przypominamy też o złożeniu wraz z wnioskiem Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. - LINK